Kwaliteitsstatuut
Praktijk PEP

Praktijk PEP heeft een GGZ Kwaliteitsstatuut

 

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. 

In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoet Praktijk PEP hier aan.

Alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijk PEP haar werk georganiseerd heeft kunt u vinden in ons GGZ kwaliteitsstatuut dat op afspraak in te zien is op onze praktijk.

klachtenprocedure

Menu