Wat doen we
bij Praktijk PEP?

Wat doen wij?

Bij Praktijk PEP bieden we in onze praktijk psychotherapeutische behandeling van verschillende complexe psychische problemen die vaak in de persoonlijkheid zijn geworteld. Denk hierbij aan bijv. trauma, angst, depressie, problemen in contact met anderen en identiteitsproblemen.

Bij Praktijk PEP kunt u terecht voor individuele behandeling maar ook voor psychotherapeutische behandeling in een groep. Wat voor u de beste keuze is kunt u met ons bespreken. We maken tijdens de behandeling gebruik van verschillende technieken, dat kan gaan om persoonsgerichte maar ook klacht-gerichte psychotherapie en om trauma-behandeling. Vaak staat daarbij de therapeutische relatie tussen cliënt en therapeut centraal. Binnen deze vertrouwensrelatie kunnen onbewuste (of bewuste) patronen uit het verleden zich herhalen en woorden krijgen, waardoor er meer inzicht ontstaat in de eigen binnenwereld en op hoe iemand zich verhoudt tot anderen.

In de psychotherapeutische groep krijgt dit proces vorm in contact met de groepsleden en kunnen problemen in contact met anderen worden uitgewerkt.

Menu