Wat is Routine Outcome Monitoring (ROM)?

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt. Door verschillende metingen met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of er een verandering is in zijn/haar toestand. In 2011 hebben 6 expertgroepen een advies uitgebracht over welke meetinstrumenten het beste geschikt zijn voor hun specifieke aandachtsgebied.

ROM: meten van het effect van de behandeling

Met behulp van vragenlijsten, die door u en/of uw behandelaar worden ingevuld onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen en wat de invloed van uw klachten is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten.

 Waarom ROM 
?

Het regelmatig invullen van vragenlijsten door u of uw behandelaar heeft verschillende doelen:

  • Het belangrijkste doel is dat het de kwaliteit van uw behandeling verbetert. Het gebruik van ROM biedt u en uw behandelaar informatie over de effectiviteit van uw behandeling.
  • Ook verzekeraars willen graag weten hoe effectief de behandelingen zijn die we bieden. Hiertoe worden relevante gegevens van cliënten naar  Stichting  Benchmark GGz (SBG) gestuurd. SBG is een onafhankelijk kenniscentrum dat verschillende GGZ-instellingen met elkaar vergelijkt. Door  resultaten  met elkaar te vergelijken weten we hoe we van elkaar kunnen leren en daarmee de totale zorg in Nederland te verbeteren. SBG werkt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet daarmee aan de privacywetgeving. Uw gegevens worden veilig en vergrendeld opgeslagen.
  • Een laatste doel is dat ROM-metingen gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door middel van wetenschappelijk onderzoek komen we nog meer te weten over psychische problemen en behandelingen waardoor deze in de toekomst verbeterd kunnen worden. Als de afdeling waar u in behandeling bent uw gegevens wil gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, zullen ze daarvoor eerst om uw toestemming vragen.

Hoe het werkt

ROM wordt bij elke cliënt aan het begin en einde van de behandeling afgenomen en daarnaast in ieder geval elk jaar. U, of uw behandelaar, kan er voor kiezen om ROM vaker af te nemen. 
Hoe ROM in de praktijk werkt verschilt per afdeling.

Bij sommige behandelprogramma’s zal uw behandelaar regelmatig een vragenlijst over u invullen. Hij of zij zal u in een gesprek een aantal vragen stellen en in een volgend gesprek de scores van de vragenlijst met u bespreken.

Menu