Wij bieden Basis Generalistische GGZ aan voor volwassenen vanaf 18 jaar, verdeeld over de volgende categorieën:

Jongeren vanaf 18 jaar

Bij Praktijk PEP werken psychologen die ervaring hebben in het verrichten van psychologisch onderzoek, het begeleiden van ouders en jongeren op het gebied van diverse klachtgebieden.
Klachten:

 • Emotionele problemen zoals snel boos zijn, veel huilen, somber of angstig voelen, gespannen zijn, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Gedragsproblemen zoals druk zijn, slecht luisteren, veel ruzie maken, eetproblemen enz. enz
 • Sociale problemen zoals erg teruggetrokken zijn, gepest worden, moeilijk vrienden kunnen maken/houden
 • Psychosomatische klachten waarvoor geen duidelijke lichamelijk oorzaak is gevonden zoals buikpijn, hoofdpijn
 • Leerproblemen

WAT DOEN WE?
Diagnostiek en advisering
Na aanmelding zullen in een eerste gesprek de problemen en de geschiedenis daarvan in kaart worden gebracht. Op grond van een indruk of beeld van de jongere en op welke manier dit samenhangt met de klacht volgt een advies over een vervolgtraject. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen om een diagnose te stellen. De conclusie van zo’n onderzoek helpt om handvatten te krijgen zodat het gedrag beter begrepen en begeleid kan worden.

Binnen de praktijk kan er onderzoek worden gedaan naar:

 • Intelligentie
 • Ontwikkelingsproblemen (bijv: ADHD, ADD, autisme)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Behandeling
Op grond van de verwijzing van de huisarts wordt na de intake door de behandelaar besloten om met behandeling te starten. De behandeling wordt afgestemd op de leeftijd van de jongere en er wordt een behandeltraject gekozen wat recht doet aan de ernst en de aard van de klachten (diagnose). Indien wenselijk of noodzakelijk worden de ouders bij de behandeling betrokken.

Binnen de praktijk bieden we o.a. de volgende behandelingen:

 • Gesprekstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Traumabehandeling w.o. EMDR
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangsttraining
 • Ouderbegeleiding
 • Mediatietherapie

Eventueel kan gebruik gemaakt worden van groepstraining bij de Gooische Psychologen Praktijk waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

Volwassenen

Volwassenenen op zoek naar handvatten
De meeste volwassenen hebben wel eens een periode dat er psychische klachten ontstaan. Dat is heel normaal. Maar wat als je er zelf, of met een partner niet uitkomt? In dat geval kan het nuttig en prettig zijn om samen met een deskundige te onderzoeken wat maakt dat de klachten niet verminderen en hoe je kan zorgen dat je er minder last van krijgt.

Een gevoel van opluchting
Het kan een drempel betekenen om naar een psycholoog te gaan. Men is in eerste instantie geneigd om te denken: ’ik moet er alleen uitkomen’, ’niemand kan mij helpen’, of ’het moet eerst erger worden’. Maar in de praktijk zijn mensen vaak opgelucht zodra de gesprekken begonnen zijn. Ze vinden het prettig dat ze op korte termijn, in een persoonlijke sfeer, hun verhaal kwijt kunnen.

Hele geruststelling
Eerstelijns/GZpsychologen zijn gespecialiseerd in generalistische, klachtgerichte behandeling waarbij die vormen van behandeling geboden worden die volgens onderzoek de beste resultaten geven. De behandeltrajecten waarvoor de huisarts u verwijst zijn dan Kort, Middel of Intensief en betreffen veelal de volgende klachten:.

 • Hyperventilatie en slaapproblemen
 • Dwanghandelingen en fobieën
 • Angsten, schuldgevoelens, depressiviteit, gevoelens van eenzaamheid en piekeren
 • Psychische klachten gerelateerd aan het ouder worden
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaringen is gevonden (bijv. hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, vermoeidheid of benauwdheid)
 • Problemen in relaties
 • Werkgerelateerde problematiek, zoals overspannenheid, burnout, conflicten op het werk
 • Problemen op school of met studie
 • Echtscheidingsproblemen
 • Eetproblemen
 • Seksuele problemen
 • Problemen in het omgaan met chronische pijn
 • Gecompliceerde rouwverwerking
 • Problemen na een traumatische gebeurtenis

Behandeling
Wanneer u zich aanmeldt zult u samen met de Eerstelijns/GZpsycholoog uw klachten en uw situatie bespreken. Hij of zij zal op basis hiervan, soms gecombineerd met het gebruik van verschillende psychologische tests, een diagnose stellen. Daarna wordt een individueel behandelplan opgesteld, afgestemd op de persoon en de klachten. Er zijn veel soorten behandeling. Ze hebben allemaal als doel emotionele problemen te verminderen of op te heffen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse psychotherapeutische methoden. Naast het gesprek zijn dat misschien oefeningen en huiswerkopdrachten.

Psychotherapeutische methoden die binnen de praktijk worden geboden zijn onder andere:

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Interpersoonlijke Therapie (IPT)
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Relatietherapie
 • Systeemtherapie
 • Ontspanningstraining
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Mindfulness

Ouderen

Ouder worden kan gepaard gaan met diverse psychische klachten en vraagt een aanpak door psychologen met kennis over de gevolgen van veroudering. Te denken valt aan angst, depressie of geheugenproblemen tgv verlieservaringen of toename van lichamelijke klachten en ziekte. Bij praktijk PEP is een ervaren ouderenteam aanwezig voor diagnostiek en behandeling van psychische klachten op hoge leeftijd.

WAT DOEN WE?
Diagnostiek en advisering
Na aanmelding zullen in een eerste gesprek eventueel samen met partner of kinderen (afhankelijk van leeftijd en problematiek) de problemen en de geschiedenis daarvan in kaart worden gebracht. Indien mogelijk zal op grond van de intake (kan ook uit meerdere gesprekken bestaan) een diagnose worden gesteld en op grond daarvan een advies. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen om een zo’n goed mogelijk advies te geven.

Binnen de praktijk kan er (neuro-)psychologisch onderzoek worden gedaan naar:

 • Stemmingsproblemen
 • Dementie en geheugenproblemen
 • Psychiatrische en gedragsproblemen

Behandeling
Mogelijk wordt op grond van de intake besloten om met behandeling te starten. Soms kan met de huisarts worden overlegd of doorverwijzing naar de geriatrie geindiceerd is. De behandeling wordt afgestemd op de klachten en kan het zelfde zijn als bij de volwassenen beschreven. Indien wenselijk of noodzakelijk worden de kinderen of andere zorgverleners bij de behandeling betrokken.

Binnen de praktijk bieden we:

 • Kort durende behandeling na de diagnose dementie: trauma verwerking en om leren gaan met de gevolgen van dementie
 • Behandeling van mantelzorgers met als doel voorkomen van overbelasting en stemmingsproblemen
Menu