kinderen depressie

Bij Praktijk PEP werken psychologen die ervaring hebben in het verrichten van psychologisch onderzoek op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie, aandacht, geheugen, ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen.
Onze psychologen zijn lid van het NIP en zijn o.a. geregistreerd als GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en eerstelijnspsycholoog. Indien er sprake is van leerproblemen kunt u uw kind aanmelden bij onze praktijk.
Het traject ziet er als volgt uit:

  • Aanmelding middels telefonisch spreekuur of via de site
  • Intakegesprek met beide ouders
  • Intakegesprek met uw kind en (1 van) de ouders
  • Testonderzoek
  • Verslaglegging
  • Eindgesprek met beide ouders

Het is afhankelijk van de problematiek en onderzoeksvraag hoeveel tijd het onderzoek in beslag neemt. Vergoeding via de zorgverzekeraar is alleen mogelijk indien uw een doorverwijzing van uw huisarts heeft. In dat geval kan onze praktijk rechtstreeks declareren naar uw zorgverzekaar. Voor onderzoek naar dyslexie gelden specifieke vergoedingsregels.

Menu